Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης

Yeni bir dünya için, özgür bir yaşam için

Ankara’daki Barış Mitingi’nde özgürlük mücadelesi için bir araya gelmiş 128’den fazla kişinin canını alan bombalı saldırı, devletin ve sermayenin ölüm saçan özünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu saldırı, Suruç’taki bombalamanın ve Türk ordusu tarafından Kürt bölgelerine yönelik saldırıların devamıdır.

Katliamın birinci derece faillerinin IŞİD, “Bozkurtlar” ya da Türk gizli servisleri olması mühim değildir; zira tüm bu oluşumlar aynı amaca hizmet etmektedir. Mesajları ise oldukça açıktır: İster İstanbul’daki bir parkın yıkımına karşı ayaklanan 15 yaşındaki bir çocuk, ister Ankara’da barış için yürüyen bir emekçi, ister Kürdistan dağlarındaki bir kadın gerilla olsun; Erdoğan’ın mafya rejimine ve onun planlarına karşı çıkmaya cüret eden herkes yok edilecektir. Bu “gerilim stratejisi”, olabilecek en vahşi, en insanlık dışı biçimiyle yürütülmektedir. Tarafları birbirinden ayıran çizgi ise son derece belirgindir: Bir yanda hakimiyetini artırmak isteyen ve insanları bu uğurda kurban edilecek, değersiz piyonlar olarak gören devlet ile sermaye; diğer yanda ise ezilen ve özgürlük için mücadele eden bölge halkları yer almaktadır.

Bizler için Kürdistan’daki demokratik özyönetim/özerklik ve Türkiye halklarının mücadelesi, modern totalitarizmin barbarlığına karşı bir umut ışığıdır. Eşit, adil ve özgür bir dünya için enternasyonalist mücadeleyi yükseltmeyi ve katledilen kardeşlerimizi onurlandırmayı görev biliyoruz. Bugün küçük ve güçsüz görünüyor olabiliriz; ancak Kobanê’de, Amed’de, Ankara’da, İstanbul’da, Selanik’te ve dünyanın her yerindeki ezilenlerin yüreğinde için için yanan kıvılcım asla sönmeyecektir. Birbirimize tutunmamızı sağlayan bağları güçlendirdikçe ve başka bir topluma dair vizyonumuzu, düşümüzü paylaştıkça bu kıvılcım daha güçlü parlayacak ve bu eski “iktidar dünyasını” yakıp kül ederek yeni bir yaşama, liberter komünist dünyamıza giden yolu aydınlatan koca bir ateşe dönüşecektir.

TÜM YERYÜZÜ EMEKÇİLERİN KANIYLA BOYANDI

ZAFER KÜRT GERİLLASININ OLACAK

Selanik Liberter İnisiyatifi

lib_thess@hotmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 15, 2015 by in Μπροσούρες.

Member of The Internet Defense League

%d bloggers like this: